نادر مشایخی

نادر مشایخی

تهران ۱۳۳۷

1355-56 تحصیل در رشتههای «پیانو » و «هارمونیِ تخصصی » در هنرستان عالی موسیقی )تهران(.

۳۵ ۷ ادامهی تحصیل در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی در وین؛ ۱

رهبری ارکستر نزدِ «کارل اُستِرایشِر »

موسیقیِ الکترونی نزدِ «دیتِر کافمَن » ک

۰۳۶ آهنگسازی نزدِ «روُمَن هاوبِنشتوُک راماتی ۱ »

۲۳۶ اخذ بورس آهنگسازی بنیاد «تئُودوُر کُرنِر ۱ »

۳۶ اخذ بورس تحصیلیِ بنیاد «آلبان بِرگ ۱ »

۳۶ ۴ اخذ مدرک با درجهی ممتاز از دانشگاه وین ۱

0  ۳۵۶ تأسیس «آنسامبلِ وین »۰۱ برای اجرای آثار موسیقیِ مدرن و سنتی. 7 ۱ ۲

«اجرای آثاری از «پییِر بولِز « ،» جان کیج « ،» مورتُن فِلدمَن « ،» تُوروُ تاکِهمیتسوُ « ،» پِتِر آبلینگِر ،»

«ک اوس لانگ « ،» گئورگ نوسباومر » و غیره. ل

همچنین اجرای آهنگسازانی چون «باخ « ،» بتهوون « ،» برامس » و «گوستاو مالر ». در این بین، او به

شکل دادن به فلسفهی موسیقیِ خود میپردازد، که ارتباط موسیقیهایی چون موسیقیِ ایرانی، چینی و

ژاپنی با موسیقیِ مدرن است. در این رابطه او با «هوشنگ ظریف « ،» حسین علیزاده » و غیره در

فستیوالهای معتبری چون «فستیوال سالزبورگ « ،» فستیوال وین مدرن » و غیره کنسرتهایی

برگزار میکند.

13 1- 3 مشغولیت گسترده با موسیقیِ کامپیوتری و چیدمانهای شنیداری در همکاری با 7 7

هنرمندانِ هنرهای تجسمی و ویدئو که نقطه اوج آن ساختنِ اپرای «ملکوت » بر اساس رمان «بهرام

صادقی » است.

« ۳ ۷ ملکوت » در فستیوال وین مدرن، روی صحنه میرود. ۶ ۱

۳ ۷۷ مشغولیتِ گسترده با موسیقی و ادبیات ایرانی. کنسرتهای متعدد در رابطه با «فروغ ۱

فرخزاد » همراه با «هانا شیگولا » هنرپیشهی آلمانی. ساخت آثاری با استفاده از ادبیات قدیم،

چون «فیه ما فیه »، غزلیات حافظ و غیره.

۳ ۷ برای اولینبار کنسرت با ارکستر سمفونی در اتریش ۱ ک ۹

13 5- 6 رهبریِ دائم ارکستر سمفونی تهران و تور آلمان برای اولینبار. ک 8 8

آثار او بطور مداوم توسط ارکسترها و سولیستهای معتبر به اجرا در میآیند. سولیستهایی

چون «اُرِل نیکوُله « ،» ژان پییِر رامپال « ،» رابرت اَیتکِن » و ارکسترهایی چون ارکسترِ رادیو تلویزیون

وین، «آنسامبلِ ک انگ فوروم  وین »، ارکسترِ رادیو تلویزیون مونیخ، آنسامبل روُشرش، آنسامبل ل

«ریزپردهها  برلین »، ارکستر رادیو تلویزیون برلین، آنسامبل کانتوس  زاگرِب. کنسرت با عالم

قاسموف، سالار عقیلی و علیرضا قربانی.

 

در مورد زندگی و آثارِ او تابه حال، چندین فیلم و کتاب تهیه شدهاند، از جمله «ارکستر فی ارمونی ل

جوانِ تهران « ،» بودن و نبودن « ،» گذران « ،» پریشانی » و کتابهای «نادر مشایخی » که در «بارنز و

نوبل » ارائه شدهاند. آثار او در «پخش زمان  وین، برلین » بهچاپ رسیدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *