علی هاشمی
متولد 1368
فارغ التحصیل گرایش آهنگسازی از کنسرواتوار تهران
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی گرایش نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه علمی کاربردی واحد 46
نوازنده گیتار الکتریک و پیانو
عضو رسمی خانه موسیقی ایران
مدرس گیتار الکتریک از سال 1392
فعالیت ها:
عضو آنسامبل خانه رویا
فعالیت در آهنگسازی موسیقی معاصر از سال1396