علی مقدم

 

 • نوازندگی گیتار بصورت خودآموز – 1375
 • فراگیری مبانی موسیقی نزد استاد شهریار توکلی 1383
 • همخوانی و نوازندگی در اجرای جشن پایان دوره آموزشگاه توکلی – کاخ نیاوران – بهمن 1384
 • فراگیری مبانی سلفژ نزد مرتضی گلی – آموزشگاه کوبه 1392
 • همخوانی در اجرای جشن پایان دوره آموزشگاه کوبه 1393
 • همخوانی با گروه زریاب 1394
 • اجرای کنسرت خیریه محک به همراه گروه “باروک” به سرپرستی ماریا غفاری 1394
 • فراگیری سلفژ نزد شادنوش شمشادی – آذر 1394
 • اجرای کنسرت داتا به سرپرستی امیر طریقت – برج آزادی – اردیبهشت 1395
 • اجرای کنسرت داتا به سرپرستی امیر طریقت – تالار رودکی – خرداد 1395
 • عضویت در گروه کر فیلارمونیک ایران– تیر 1395
 • اجرای کنسرت “زمین مقدس” با همکاری گروه کر نامیرا در جشنواره موسیقی فجر به رهبری علیرضا شفقی نژاد و فرهاد هراتی – بهمن 1395
 • اجرای قطعاتی از لوریس چکنواریان در همایش جهانی سینرجی بهمراهی گروه کر فیلارموزیک ایران – اسفند 1395
 • اجرای قطعات کلاسیک درپنجمین جشن آکادمی سمندریان با همراهی گروه کر فیلارمونیک ایران در خانه هنرمندان – شهریور 1396
 • اجرای قطعه Missa longa اثر موتزارت و قطعه God is Love اثر لوریس چکناواریان در سی وسومین جشنواره موسیقی فجر به رهبری علیرضا شفقی نژاد – دی 1396
 • اجرای Requiem Dvorak  بهمراه گروه کر فیلارمونیک ایران – اردی بهشت 1398
 • آغاز همکاری با آنسامبل خانه رویا با اجرای “پنج پروژه صدا” – آبان 1398
 • اجرای گروه کر فیلارمونیک ایران در اختتامیه دومین جشنواره تیاتر استاد اکبر رادی-خانه هنرمندان – اسفند 1398