بایگانی دسته‌ی: __________________________________________________________________________________________

نادر مشایخی

نادر مشایخی

تهران ۱۳۳۷

1355-56 تحصیل در رشتههای «پیانو » و «هارمونیِ تخصصی » در هنرستان عالی موسیقی )تهران(.

۳۵ ۷ ادامهی تحصیل در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی در وین؛ ۱

رهبری ارکستر نزدِ «کارل اُستِرایشِر »

موسیقیِ الکترونی نزدِ «دیتِر کافمَن » ک

۰۳۶ آهنگسازی نزدِ «روُمَن هاوبِنشتوُک راماتی ۱ »

۲۳۶ اخذ بورس آهنگسازی بنیاد «تئُودوُر کُرنِر ۱ »

۳۶ اخذ بورس تحصیلیِ بنیاد «آلبان بِرگ ۱ »

۳۶ ۴ اخذ مدرک با درجهی ممتاز از دانشگاه وین ۱

0  ۳۵۶ تأسیس «آنسامبلِ وین »۰۱ برای اجرای آثار موسیقیِ مدرن و سنتی. 7 ۱ ۲

«اجرای آثاری از «پییِر بولِز « ،» جان کیج « ،» مورتُن فِلدمَن « ،» تُوروُ تاکِهمیتسوُ « ،» پِتِر آبلینگِر ،»

«ک اوس لانگ « ،» گئورگ نوسباومر » و غیره. ل

همچنین اجرای آهنگسازانی چون «باخ « ،» بتهوون « ،» برامس » و «گوستاو مالر ». در این بین، او به

شکل دادن به فلسفهی موسیقیِ خود میپردازد، که ارتباط موسیقیهایی چون موسیقیِ ایرانی، چینی و

ژاپنی با موسیقیِ مدرن است. در این رابطه او با «هوشنگ ظریف « ،» حسین علیزاده » و غیره در

فستیوالهای معتبری چون «فستیوال سالزبورگ « ،» فستیوال وین مدرن » و غیره کنسرتهایی

برگزار میکند.

13 1- 3 مشغولیت گسترده با موسیقیِ کامپیوتری و چیدمانهای شنیداری در همکاری با 7 7

هنرمندانِ هنرهای تجسمی و ویدئو که نقطه اوج آن ساختنِ اپرای «ملکوت » بر اساس رمان «بهرام

صادقی » است.

« ۳ ۷ ملکوت » در فستیوال وین مدرن، روی صحنه میرود. ۶ ۱

۳ ۷۷ مشغولیتِ گسترده با موسیقی و ادبیات ایرانی. کنسرتهای متعدد در رابطه با «فروغ ۱

فرخزاد » همراه با «هانا شیگولا » هنرپیشهی آلمانی. ساخت آثاری با استفاده از ادبیات قدیم،

چون «فیه ما فیه »، غزلیات حافظ و غیره.

۳ ۷ برای اولینبار کنسرت با ارکستر سمفونی در اتریش ۱ ک ۹

13 5- 6 رهبریِ دائم ارکستر سمفونی تهران و تور آلمان برای اولینبار. ک 8 8

آثار او بطور مداوم توسط ارکسترها و سولیستهای معتبر به اجرا در میآیند. سولیستهایی

چون «اُرِل نیکوُله « ،» ژان پییِر رامپال « ،» رابرت اَیتکِن » و ارکسترهایی چون ارکسترِ رادیو تلویزیون

وین، «آنسامبلِ ک انگ فوروم  وین »، ارکسترِ رادیو تلویزیون مونیخ، آنسامبل روُشرش، آنسامبل ل

«ریزپردهها  برلین »، ارکستر رادیو تلویزیون برلین، آنسامبل کانتوس  زاگرِب. کنسرت با عالم

قاسموف، سالار عقیلی و علیرضا قربانی.

 

در مورد زندگی و آثارِ او تابه حال، چندین فیلم و کتاب تهیه شدهاند، از جمله «ارکستر فی ارمونی ل

جوانِ تهران « ،» بودن و نبودن « ،» گذران « ،» پریشانی » و کتابهای «نادر مشایخی » که در «بارنز و

نوبل » ارائه شدهاند. آثار او در «پخش زمان  وین، برلین » بهچاپ رسیدهاند.

مهدی جلالی

مهدی جلالی

متولد ۱۳۵۸ در تهران. يكي از بنيانگذاران گروه موسيقي يارآوا.

آموزش موسيقي سنتي ايراني را از سال ۱۳۷۵ نزد حميدرضا محسني، محمد ذوالنوري، جالل ذوالفنون و طاهر يارويسي آغاز كرده است. او تئوري، آهنگسازي، رهبري اركستر و موسيقي الكترونيك را نزد بابك آلحيدر، عليرضا مشايخي، شاهرخ خواجهنوري، منوچهر صهبايي و يوآخيم هاينتس آموزش ديده است.

مهدي جاللي سابقهي همكاري به عنوان نوازنده و آهنگساز با والتر نوسبام، سوزان زاپف، کاترین الرسن ماگویره، مارگيت ِكرن و … را داشته است. اجراي اول آثار بيش از بيست آهنگساز ايراني توسط او به عنوان سوليست يا رهبر انجام شده است.

وي بهعنوان نوازنده و آهنگساز در فستيوالهايي در آلمان، يونان، ايتاليا، سوئیس و چين حضور داشته است.