آنسامبل خانه رویا با ایده اعضا برای اجراهایی در سال ۱۳۹۷ شکل گرفت، در نهایت پاییزهمان سال با هدف اجرای آثار آهنگسازان معاصر و معرفی آنان به مخاطبان تشکیل شد۔ توجه و انتخاب رپرتوارهای آنسامبل خانه رویا بیشتر بر روی آثار کمتر اجرا شده آهنگسازان نیمه دوم قرن بیستم متمرکز است

در نخستین اجرا به تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷، متن و قطمه نامعین ها اثر جان کیج آهنگساز و موسیقیدان آوانگارد آمریکایی در گالری آس به اجرا درآمد

۲۱ دی ماه ۱۳۹۷ دومین پروژه تحت عنوان اصوات پایدار، آثاری از آهنگسازان معاصر خارجی و ایرانی در گالری فرهنگسرای نیاوران و مشارکت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران به اجرا در آمد, از جمله آثار اجرا شده در این برنامه می توان به قطعاتی از جان کیج، لامونت یانگ، نادر مشایخی اشاره کرد

۳ / ۱۱/۱۳۹۷

 اجرای آثار لامونت یانگ آهنگساز آوانگارد آمریکایی در گالری شماره ‎۱۴‏ تهران

۱۸/۳/۱۳۹۸

 اجرای اثر سی / تری رایلی  آهنگساز آوانگارد آمریکایی در خانه نمایش دای با همکاری گروه موسیقی یار آوا

۳۱/۳/۱۳۹۸

 اجرا در چهارمین فستیوال موسیقی معاصر تهران اجرای آثاری از جان کیج و کیریستین ولف و سهیل شیرنگی

۲۹/۴/۱۳۹۸

اجرا در سومین فستیوال موسیقی الكترونيك تهران اجرای اثر بادبان ها را بسوی خورشید برافرازید از اشتوکهازن

۲۵/۸/۱۳۹۸

در پنجمین پروژه صدای عمارت روبرو تهران، اجرای موسیقی بر روی اشعار محمد آزرم (شاعر معاصر)

۵/۷/۱۳۹۹

ضبط بخشی از موسیقی فیلم کویانیس کاتسی (زندگی بدون توازن) ۱۹۸۲ از فیلیپ گلس با تنظیم پارسا ستوده

۷/۳/۱۴۰۰

ضبط آلبوم تم واریاسیون ها دراستدیو صبا تهران، موسیقی بر روی متن جان کیج، با ترجمه علی قنبری

۳/۹/۱۴۰۰

آذر تمرین و ضبط اثر علت وجودی من در سالن سرنا، موسیقی بر روی متن آی وی وی، با ترجمه علی قنبری

۲۹/۱۱/۱۴۰۰

انتشار اولین آلبوم “تم واریاسیون ها، توسط نشر نویز نویز۔ تهران

۱۳/۲/۱۴۰۱

انتشار اجرای اثر علت وجودی من در سالن سرنا، موسیقی بر روی متن آی وی وی، با ترجمه علی قنبری

۱۷/۴/۱۴۰۱

 اجرا در اولین فستیوال مجله موسیقی معاصر، در سالن موزه موسیقی تهران

۱/۶/۱۴۰۱   ۲۵/۱۲/۱۴۰۲

تمرین و ضبط آثار آهنگسازان مجموعه سونوریکا شماره یک برای اجرا و انتشار

آبان ۱۴۰۲

انتشار آلبوم سونوریکا شماره یک, آثاری از نادر مشایخی, علی رادمان و علی رادمان, منتشر شده توسط نشر آوای پژواک معاصر